Tagadhatatlan, hogy a felnőttoktatás, ezen belül is az üzleti nyelv oktatása külön szakterület, speciális felkészülést, és nagy körültekintést igényel a tanár részéről. Üzletembereket, egy–egy üzletág szakembereit és munkatársait oktatjuk, gyakran speciális nyelvi igényekkel. Hogyan tanul egy felnőtt?

A játék élvezetes, szórakoztató

Bárdos Jenő így ír a felnőttek nyelvtanulási sajátosságairól:

„A felnőttek általában „időre” akarnak nyelvet tanulni, gyorsan, ami nagyon eltér a gyermekkori idegennyelv-elsajátítástól. Ráadásul rögtön a legmagasabb szinten szeretnék használni társalgási készségeiket, vitázni, ellenkezni, aggódni, rábeszélni, magyarázni, érvelni szeretnének bonyolult dolgokról. Mivel nehezen találnak vissza vagy nem is akarnak visszatalálni gyermekkori állapotokba, és a nagy önérzet miatt még csak véletlenül sem szeretnének ostobának látszani, így inkább kerülik a társalgásokat, mert félnek attól, hogy hibákat követnek el. Ezzel azonban éppen attól a lehetőségtől fosztják meg magukat, amely a legfontosabb sikerélményt jelenti a nyelvtanulásban: az eleinte hibáktól tarkított kommunikáció folyamatosságától.”

Milyen szerepet tölthet be ebben a sajátos nyelvtanulási atmoszférában a játék?

Pontosan az imént felsoroltak feloldásában segít: oldja a gátakat, a került társalgásokat előtérbe helyezi, sikerélményt nyújt a nyelvtanulónak, hatékonyan fejleszti a beszéd folyamatosságát.

Emellett azt sem vitatjuk, hogy játszani márpedig jó! A tudományban régóta igazolt tény, hogy mindnyájunkban ott rejtőzik a homo ludens, azaz a játékos ember. Függetlenül kortól, státusztól, a társadalomban, vagy a munkahelyünkön betöltött helyünktől. A játék élvezetes, szórakoztató. De vajon a nyelvi játékok használata csökkenti-e az óránk „komolyságát”, értékét, vagy éppen ellenkezőleg: hozzáadott értéket képvisel?

A nyelvórán alkalmazott játékok jó hatással van a csoport alakulására: a csoport tagjai kiosztják egymás közt a szerepeket, megvan, ki mit keres, ki miért felelős. A csoportdinamikai folyamatokat lehet fejleszteni azzal, hogy a különböző csoportoknak külön profilt hozunk létre, így megmarad az egészséges versengés, hogy ki hol tart, és hogy teljesített. Segít, mikor már kezd lankadni a figyelem az óra folyamán. Minden nyelvi játék, legyen szó akár nyelvtani rendszerezés a célja, vagy szókincsfejlesztés, könnyedén megtölthető üzleti tartalommal.

nyelvi játékok

A játék motivál és jelentést ad a nyelvnek.

S hogy mit is értünk nyelvi játékok alatt? Minden olyan nyelvi feladatot, amelybe játék elemeket csempészünk; legyen az lista, sorrendiség felállítása, valamilyen feladat időre történő elvégzése, a versengés a társainkkal, probléma megoldása, pontgyűjtés a teljesítmény arányában. Ami nagyon fontos: a szórakoztató jellege mellett egyik játék sem lehet öncélú; minden alkalommal pontosítsuk, mi a célunk, és ennek függvényében válasszuk meg a használandó nyelvi játékot. Egy jó nyelvtanár ismeri a tanulóit, vegyük mindig figyelembe a személyiségüket, érdeklődési körüket is.

Tehát milyen előnyöket jelent a játék a nyelvórán?  

  1. Általa nyelvet tanuló kerül a középpontba
  2. A kommunikatív kompetenciát fejleszti
  3. Jelentést ad a nyelvhasználatnak
  4. A motivációt hatékonyan növeli
  5. Csökkenti a tanulás miatti aggodalmat, idegességet
  6. A legkülönbözőbb nyelvi készségeket integrálja
  7. Bátorít a kreatív és spontán nyelvhasználatra
  8. Kooperatív tanulási környezetet biztosít
  9. Erősíti a nyelvtanulók attitűdjét
  10. Sőt: a kulturális tudatosságot is erősíti

Használjuk a nyelvi játékokat bátran, kreatívan, életkortól és nyelvi szinttől függetlenül, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a nyelvórákból!

Vissza a bejegyzésekhez

Előző post

KER nyelvi szintek – tehát milyen szinten is vagyok?

Tagadhatatlan, hogy a felnőttoktatás, ezen belül is az üzleti nyelv oktatása külön szakterület, speciális felkészülést, és nagy...