Amikor nyelvvizsgázunk, vagy nyelvi könyvet olvasunk, sokszor találkozhatunk bizonyos nyelvi szintekkel. De valójában mit is jelöl egy KER A1 vagy B2? Mik azok a nyelvi szintek?

Mindenféleképpen egy nyelvi szintezés, egy lineáris tanulási folyamatot leíró kategória-rendszer, amely arra hivatott, hogy megkönnyítse a tanárok és tanulók dolgát. Hogyan is? Azzal, hogy jellemzi a különböző tanulási fázisban lévők nyelvi tudását, kapacitását, hogy tanulási tervet (study plan-t) dolgoz ki.

2016Ugyanis más készségekre és kompetenciákra van szüksége a különböző nyelvi szinten lévő nyelvtanulónak. A kezdő (A1) főként szavakat tanul, ismerkedik a nyelv alapjaival. A haladó (B1-B2) gondolatait világosan fejti ki és megérteti magát a külvilággal, és így tovább.

Ehhez különböző metódusokra van szükség az oktató részéről. Egy nyelviskola esetében ez azt jelenti hogy a csoport nyelvi szintjének változásával újabb erőforrásokat, médiumokat, módszereket és tananyagokat kell bevonnia.

Nézzük hát, hogy pontosan hogyan jellemzi a KER (Közös Európai Referenciakeret) a különböző nyelvi szinteket kompetencia szempontjából.

A1 (minimumszint)

Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.

A2 (belépőszint)

Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.

B1 (alapfok)

Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.

B2 (középszint)

Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

C1 (felsőfok)

Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.

C2 (mesterszint)

Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

Tehát most már tudjuk, mit takarnak a nyelvi szintek a KER rendszerben. Ha nyelvvizsgázunk, vagy skálázni szeretnénk saját vagy mások nyelvtudását, akkor bázisnak tekinthető ez a rendszer.

Mint nyelviskola, számunkra nagyon fontos a nyelvi szintek pontos és komplex felmérése, ezért egyedi online szintfelmérő-rendszerünket széleskörűen, minden nyelvi képzés megkezdése előtt használjuk. Természetesen folyamatosan a legújabb igényeknek megfelelően fejlesztjük is azt.

Hogy teljes legyen a kép, megemlítjük a szaknyelveket is. Egy-egy szaknyelv (pl. üzleti, mérnöki) megjelenik a KER kereteiben, méghozzá minden szinten kiegészítő szókincs és témák, nyelvezet alapján. Így hát létezik mondjuk B2 üzleti és C1 mérnöki szaknyelv is.

 

Vissza a bejegyzésekhez

Előző post

A munkahelyi képzések megtartó ereje

Amikor nyelvvizsgázunk, vagy nyelvi könyvet olvasunk, sokszor találkozhatunk bizonyos nyelvi szintekkel De valójában mit is jelöl egy KER A1...